معنی و ترجمه کلمه pressure sensitive keyboard به فارسی pressure sensitive keyboard یعنی چه

pressure sensitive keyboard


کامپيوتر : صفحه کليد حساس به فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها