معنی و ترجمه کلمه pressure sweeping به فارسی pressure sweeping یعنی چه

pressure sweeping


علوم دريايى : روبيدن فشارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها