طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pressure welding به فارسی pressure welding یعنی چه

pressure welding


علوم مهندسى : جوشکارى فشارى
عمران : جوش فشارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها