معنی و ترجمه کلمه pressure به فارسی pressure یعنی چه

pressure


فشار،بار سنگين مصائب وسختيها،مشقت ،فشردن ،مضيقه
علوم مهندسى : سنگين
الکترونيک : فشار
عمران : فشار
معمارى : فشار
شيمى : فشار
روانشناسى : فشار
علوم هوايى : فشار
علوم نظامى فشار هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده