معنی و ترجمه کلمه pretentiously به فارسی pretentiously یعنی چه

pretentiously


با ادعاى زياد،خودفروشانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها