طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه prime membrane lining به فارسی prime membrane lining یعنی چه

prime membrane lining


معمارى : پوشش اسفالتى با روش قير پاشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها