معنی و ترجمه کلمه probability distribution به فارسی probability distribution یعنی چه

probability distribution


روانشناسى : توزيع احتمال


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها