طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه probable error به فارسی probable error یعنی چه

probable error


عمران : خطاى احتمالى
معمارى : خطاى ممکن
علوم نظامى : اشتباه احتمالى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها