معنی و ترجمه کلمه probationary period به فارسی probationary period یعنی چه

probationary period


دوره ازادى مشروط
روانشناسى : دوره ازمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها