معنی و ترجمه کلمه problem definition به فارسی problem definition یعنی چه

problem definition


تعريف مسئله
کامپيوتر : تعريف مسئله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها