طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه problem oriented به فارسی problem oriented یعنی چه

problem oriented


مسئله گرا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها