طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه problematic(al) به فارسی problematic(al) یعنی چه

problematic(al)


نامعلوم ،مشکوک ،احتمالى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها