طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه proboscidian به فارسی proboscidian یعنی چه

proboscidian


)proboscidean(وابسته بخرطوم داران عاجدار،راسته پستانداران خرطوم دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها