طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه process bound به فارسی process bound یعنی چه

process bound


برنامه عملياتى و محاسباتى
کامپيوتر : شرايطى که در ان سيستم کامپيوترى توسط سرعت پردازنده محدود مى شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها