معنی و ترجمه کلمه product diversification به فارسی product diversification یعنی چه

product diversification


بازرگانى : تنوع محصول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها