طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه productiveness به فارسی productiveness یعنی چه

productiveness


بار اورى ،حاصل خيزى ،نيروى توليد،پرکارى ،سودمندى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها