طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه proffer به فارسی proffer یعنی چه

proffer


پيشنهاد کردن ،تقديم داشتن ،عرضه داشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها