معنی و ترجمه کلمه project evaluation به فارسی project evaluation یعنی چه

project evaluation


بازرگانى : ارزيابى طرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها