معنی و ترجمه کلمه projecting به فارسی projecting یعنی چه

projecting


توليد نمايش گرافيکى دو بعدى از يک صفحه سه بعدى ،تصوير
کامپيوتر : طرح ريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها