معنی و ترجمه کلمه prosperity به فارسی prosperity یعنی چه

prosperity


شکوفائى ،رونق ،موفقيت ،کاميابى ،کامکارى
روانشناسى : رونق
بازرگانى : رفاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها