طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه protempore به فارسی protempore یعنی چه

protempore


)protem(فعلا،موقتا،شاغل مقامى بطور موقت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها