معنی و ترجمه کلمه protic به فارسی protic یعنی چه

protic


پرتونى
شيمى : پروتون دار


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها