معنی و ترجمه کلمه protic به فارسی protic یعنی چه

protic


پرتونى
شيمى : پروتون دارآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها