معنی و ترجمه کلمه provisionality به فارسی provisionality یعنی چه

provisionality


موقتى بودن ،جنبه موقتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها