معنی و ترجمه کلمه proximity of blood به فارسی proximity of blood یعنی چه

proximity of blood


خويشاوندى ،خويشى ،نزديکى ،وابستگى ،قرابت ،نسبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها