معنی و ترجمه کلمه prudent limit of patrol به فارسی prudent limit of patrol یعنی چه

prudent limit of patrol


علوم نظامى : حداکثر زمان گشت مطمئن هواپيما از نظر سوخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها