طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه psychoneurosis به فارسی psychoneurosis یعنی چه

psychoneurosis


روان رنجورى( پسيکونوروز)،ناراحتى روانى در اثر حالت عصبى
روانشناسى : روان رنجورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها