طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه public assistance به فارسی public assistance یعنی چه

public assistance


بازرگانى : کمکهاى دولتى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها