معنی و ترجمه کلمه public spirit به فارسی public spirit یعنی چه

public spirit


خير خواهى براى مردم ،ميهن پرستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها