معنی و ترجمه کلمه public به فارسی public یعنی چه

public


ملت ،همگان ،عمومى ،همگانى ،ملى ،اجتماعى ،عموم ،عامه ،اشکار،مردم
معمارى : عمومى
قانون ـ فقه : عموم
روانشناسى : عمومى
بازرگانى : عمومى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها