طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pull up point به فارسی pull up point یعنی چه

pull up point


نقطه بالا کشيدن هواپيما
علوم نظامى : نقطه صعود براى تک يا رها کردن بمب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها