معنی و ترجمه کلمه pumice concrete به فارسی pumice concrete یعنی چه

pumice concrete


علوم مهندسى : بتن متخلخل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها