معنی و ترجمه کلمه pumpage به فارسی pumpage یعنی چه

pumpage


عمران : حجم ابى که بوسيله پمپ از چاه خارج ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها