معنی و ترجمه کلمه pupillage به فارسی pupillage یعنی چه

pupillage


)pupilage(دوره شاگردى ،مرحله شاگردى ،تلمذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها