معنی و ترجمه کلمه puppet valve or clack به فارسی puppet valve or clack یعنی چه

puppet valve or clack


دريچه جدا شو،دريچه اى که از جاى خود بلند ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها