معنی و ترجمه کلمه purchasing power parity به فارسی purchasing power parity یعنی چه

purchasing power parity


قانون ـ فقه : نرخ نسبى مبادله
بازرگانى : برابرى قدرت خريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها