طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه pustulant به فارسی pustulant یعنی چه

pustulant


چرک دانه دار،کورک دار،کورک وار،کورک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها