طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه put on safety به فارسی put on safety یعنی چه

put on safety


به ضامن کردن
علوم نظامى : روى ضامن گذاشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها