معنی و ترجمه کلمه put through به فارسی put through یعنی چه

put through


به نتيجه رساندن ،ارتباط پيدا کردن ،واداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها