طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه putrescencty به فارسی putrescencty یعنی چه

putrescencty


)putrescence(گنديدگى ،فساد،پوسيدگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها