طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه qsam به فارسی qsam یعنی چه

qsam


کامپيوتر : Queued Sequential Access Methodروش دستيابى ترتيبى صف بندى شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها