طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quad rangle به فارسی quad rangle یعنی چه

quad rangle


چهارگوشه ،چهارگوش ،چارديوارى که ساختمانهائى گرداگرد ان باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها