طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quadrantal error به فارسی quadrantal error یعنی چه

quadrantal error


علوم نظامى : اشتباه قرائت دستگاه جهت ياب هواپيما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها