طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quadrille به فارسی quadrille یعنی چه

quadrille


رقص گروهى ،نوعى بازى ورق چهار نفرى ،شطرنجى ،چهار گوش ،رقص چهار نفرى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها