طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quaere به فارسی quaere یعنی چه

quaere


)query(جستار،سوال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها