طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه qualified confession به فارسی qualified confession یعنی چه

qualified confession


قانون ـ فقه : اقرار مقيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها