طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه qualified power of attorney به فارسی qualified power of attorney یعنی چه

qualified power of attorney


قانون ـ فقه : وکالت مقيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها