طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantify به فارسی quantify یعنی چه

quantify


کميت را تعيين کردن ،چندى بيان کردن ،محدود کردن ،کيفيت چيزى را معلوم کردن
کامپيوتر : واجد شرايط شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها