طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantitative restrictions به فارسی quantitative restrictions یعنی چه

quantitative restrictions


بازرگانى : محدوديت هاى کمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها