طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantity controls به فارسی quantity controls یعنی چه

quantity controls


کنترلهاى کمى( عمومى)
بازرگانى : کنترلهاى کمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها