طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه quantity of capital به فارسی quantity of capital یعنی چه

quantity of capital


بازرگانى : مقدار سرمايه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها